Günümüzde, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik kavramı, giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Sürdürülebilir inşaat projeleri, çevresel etkileri en aza indirgemeyi ve kaynakları verimli bir şekilde kullanmayı hedeflemektedir. Yeşil binalar, enerji ve su tasarrufu sağlayarak çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunurken, iç mekân kalitesini artırarak yaşam konforunu iyileştirir....